groen oranje blauw rood turquase paars

Disclaimer

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

De medewerkers van Opstapinvalkenburg.nl besteden de uiterste zorg aan de website www.opstapinvalkenburg.nl en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er echter onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. opstapinvalkenburg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en/of daaruit voortvloeiende derving van inkomsten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

Gebruik persoonlijke gegevens
Alle gegevens en informatie op de website www.opstapinvalkenburg.nl zijn eigendom van Opstapinvalkenburg.nl. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door Opstapinvalkenburg.nl en niet doorgegeven aan derden.

Up to date houden van gegevens
Indien er iets is gewijzigd in de aangeleverde informatie ter publicatie op Opstapinvalkenburg.nl, kunt u dit doorgeven via communicatie@valkenburg.nl.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud van deze website (‘de informatie’) is het intellectuele eigendom van opstapinvalkenburg.nl. Beelden, fotografie, videobestanden en informatie behoren tot hun respectievelijke eigenaars en mogen niet zonder toestemming van opstapinvalkenburg.nl worden overgenomen. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  De door opstapinvalkenburg.nl ontwikkelde en beschikbaar gestelde technieken en beeldmerken mogen door de contentpartners alleen in het eigen bedrijf of organisatie gebruikt worden voor de vermelding van opstapinvalkenburg.nl op de website waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie is de schriftelijke toestemming van Opstapinvalkenburg.nl vereist.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere, externe websites. Alle websites waarnaar wordt doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Opstapinvalkenburg.nl geen controle heeft. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de website www.opstapinvalkenburg.nl. Opstapinvalkenburg.nl is niet verantwoordelijkheid voor de informatie die te vinden is op deze websites.

© Opstapinvalkenburg.nl 2015

DOOR communicatie & vorm